Wanneer de meerwaarde is (h)erkend om interne flex en personele planning (verder) te professionaliseren, zijn bij de uitvoering hiervan om te beginnen deze tweetal punten belangrijk;

  1. Is de professionalisering bepaald door strategisch, tactisch en operationeel niveau? Dus is vanuit de visie een vertaalslag gemaakt naar het DOEL met betrekking tot interne flex en personele planning? Dus WAT gaan we doen en WAAROM doen we het zo?
  2. Wordt de urgentie gevoeld en is het bekend bij alle stakeholders? Denk hierbij aan alle betrokken afdelingen en de medewerkers.

Laten we beginnen met het eerste punt. Stel dat er geen heldere vertaalslag wordt gemaakt vanuit de visie van de organisatie naar Het Doel, wat is dan het verwachte resultaat? Waarschijnlijk zal het doel op korte termijn door focus, inspanning en aandacht nog aardig naar tevredenheid behaald worden. Maar dan? Wanneer het doel niet stevig gekoppeld is aan de visie zal de nieuwe koers naar alle waarschijnlijk op termijn steeds meer verwateren.

Urgentie

Voor wat betreft de urgentie het volgende; het is natuurlijk moeilijk om alle stakeholders al bij voorbaat ‘’mee te krijgen’’ en soms moet het eerst echt goed fout gaan voordat de urgentie echt wordt gevoeld om hier actie aan te koppelen. Na de zomerperiode bijvoorbeeld. Waar het om gaat is dat ook bij tegenstrijdige belangen het wederzijds belang wordt opgezocht. Dus eigenlijk ‘’gewoon’’ met elkaar op zoek naar de win/win situatie. Waardoor Het Doel een gezamenlijk Doel wordt. Een goede communicatie, heldere kader, spelregels en transparant zijn in wat je doet met welke bedoeling helpen hierbij. En soms ook een liefdevolle, confronterende vraag😊

Ik ben benieuwd hoe dit loopt in jouw organisatie. Laat het mij weten, ik help je graag! Neem contact op of stuur een bericht via LinkedIn.