Projectmanagement, coaching en advies

Nanna Ohlhardt FlexConnectie

Ik zie zorgorganisaties regelmatig worstelen met de inzet van flexibele arbeid. Als de interne flex en personele planning goed is geregeld, levert dit veel voordelen op. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: tevreden cliënten, tevreden medewerkers en rust op de werkvloer.

Het slim inzetten van flexibiliteit en het onder de loep nemen van het planningsproces is hierbij noodzakelijk. Ik heb er heel veel plezier in om binnen organisaties op zoek te gaan naar de verbinding tussen de verschillende stakeholders om er samen voor te zorgen dat het resultaat voor langere tijd staat als een huis! Ik heb een pragmatische aanpak en een heldere manier van communiceren.

Sinds 2008 werk ik als zelfstandig interim manager of projectleider. Ik heb gewerkt in de GGZ, NAH, Gehandicaptenzorg, Kinderopvang, Ouderenzorg en Jeugdzorg.

Door mijn ervaring heb ik een brede kijk ontwikkeld op flexibele arbeid in al haar facetten. Met mijn ervaring als coach ben ik ook voor coachingstrajecten inzetbaar.