Het Gouden Driehoek Training Traject

Voor het optimaal laten verlopen van het planproces, is het van belang dat alle stakeholders commitment geven op gemaakte keuzes en afspraken binnen het planproces.

In eerste instantie valt te denken aan de Gouden Driehoek;

 • de planners,
 • de managers
 • en de medewerkers.

Hiervoor is het Gouden Driehoek Trainings Traject ontwikkeld. Door deze integrale aanpak ontstaat er binnen deze driehoek een vruchtbare bodem tot een duurzame samenwerking door het creëren van begrip en bewustwording.

Gouden Driekhoek Training Traject

Wat is het resultaat na dit traject

 

Planners

 • Staan steviger in hun schoenen en leren een proactieve werkhouding aan te houden
 • Adresseren taken en verantwoordelijkheden eerder naar leidinggevenden en medewerkers
 • Leren effectiever en oplossingsgerichter communiceren
 • Het samen leren en behandelen van casuïstiek geeft richting aan het team en een verdere vruchtbare bodem tot samenwerking en groei

Leidinggevenden

 • Zijn zich bewust van hun aandeel en rol binnen het planproces
 • Weten waar ze op kunnen letten en sturen als het gaat om planningsvraagstukken
 • Hebben inzicht in het planproces met een directe vertaling naar de praktijk. ‘’Hoe doe ik dat dan in mijn rol als manager/leidinggevende’’
 • Gaan op zoek naar meer verbinding en samenwerking met de planners
 • Gaan op zoek naar meer betrokkenheid op inzetbaarheid met de medewerkers zonder ‘’te pappen en nathouden’’
 • Zijn zich bewust van het belang van de Gouden Driehoek

Dialoogsessies medewerkers

 • Zijn meegenomen in de huidige arbeidsmarktcontext binnen en buiten de organisatie
 • Zijn zich bewust van hun eigen aandeel in de oplossing dan wel het probleem bij het organiseren van de continuïteit van zorg
 • Gaan met elkaar in gesprek over de moeilijke zaken als verworven rechten en de zogenaamde heilige huisjes
 • Er wordt een bodem gelegd voor een veilige sfeer waarin vervolg sessies kunnen worden gehouden en de “roze olifant’’ kan worden benoemd en besproken zodat er ruimte ontstaat voor een prettig professioneel werkklimaat.