Visie op Flex en Planning

’Het is geen doen zo, ik probeer zoveel mogelijk alle aanvragen te honoreren en nog wordt er heel veel geruild’’

‘’De vakantieperiode komt eraan, ik heb nog geen idee hoe ik het dit jaar allemaal weer geregeld krijg’’

‘’Er zijn een aantal langdurig zieken in ons team, hoe lossen we dat op een goede manier op?’’ 

Herkenbaar?

Mijn visie op Flex en Planning

Het slim inzetten van (flexibele) arbeid leidt tot tevreden cliënten en medewerkers en brengt rust op de werkvloer. Met andere woorden; medewerkers in de 24-uurs zorg hoeven zich geen zorgen te maken over de bezetting en kunnen zich richten op datgene waar ze goed in zijn: zorg verlenen

Interne flexibiliteit en fijne roosters binnen de financiële kaders zijn de meest belangrijke strategische basisvoorwaarden voor het goed organiseren van personele inzet. Zonder flexibele inzet is het verlenen van 24-uurs zorg niet haalbaar. Goed kunnen anticiperen op vraag en aanbod maakt organisaties flexibeler en wendbaarder. Het is hierbij ontzettend belangrijk om aandacht te hebben voor de flexkrachten en het vaste personeel waarbij duidelijkheid en soms een ”nee, dat kan niet” ook de boodschap moet kunnen zijn. Aan de andere kant is inspraak in het rooster ook belangrijk. Ik zie flexkrachten als professionals met de juiste expertise op het juiste moment. De tijd dat we flexkrachten inzetten als extra ”handjes” zijn we inmiddels ver voorbij! 

 Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de interne flex en personele planning op een goede manier is ingericht en wordt uitgevoerd door mensen die hier hun vak van hebben gemaakt, er nog een wereld te winnen valt. Stel je voor hoe het zal zijn wanneer deze twee onderwerpen naadloos met elkaar samenwerken, de (flex) medewerkers weten wat er van hun verwacht wordt binnen vastgestelde spelregels en goed geschoold zijn en de planning tot stand is gekomen vanuit de financiële kaders waarbij er weinig mutaties en dus verstoringen optreden gedurende de roosterperiode. Wat levert dit jouw organisatie op aan tijd, geld, vermindering van frustratie, ontevredenheid, onrust en uitstroom? Ik ben van mening dat het behalen van een duurzaam resultaat alles te maken heeft met een goede samenwerking en verbinding tussen de verschillende stakeholders, dus ook op tactisch en strategisch niveau. De conclusie is dan dat het goed regelen van planning en flex niet alleen de verantwoordelijkheid van het primaire proces is maar ook van HR, Opleidingen, het bestuur, OR en de andere stakeholders. Alleen samen wordt het een duurzaam succes!