Door het ontstaan en de ontwikkeling van het corona virus worden we ineens geconfronteerd met een nieuwe bijna surrealistische realiteit waarin iedereen zijn weg moet (uit)vinden.

Wat planners, flex coördinatoren en HR-managers zeggen over deze tijd is dat:

 • De planning enorm korte termijn is, planners zijn blij dat de dag van vandaag en morgen is afgedekt, vooruitkijken of over de zomervakantie nadenken is praktisch onmogelijk
 • Planners verheugd en verbaasd zijn over de enorme opschaling van geschoold en beschikbaar personeel dat nu bij wil springen
 • Dat iedere medewerker binnen een zorgorganisatie zijn of haar bijdrage levert. De verbinding en saamhorigheid is groot
 • De vakanties en vrije dagen veelal zijn opgeschort; iedereen wordt nu ingezet
 • Er ook medewerkers niet ingezet kunnen worden omdat ze zelf tot een risicogroep behoren
 • Het lastig is hoe nu om te gaan met de honorering van vakanties
 • Besluitvormingsprocessen voor nieuwe procedures en regels veel soepeler verlopen, er kan nu veel meer dan ooit gedacht
 • Planners meer handelingsvrijheid krijgen om naar eigen inzicht zaken op te lossen
 • Planners helaas ook het ziekteverzuim zien stijgen
 • In de thuiszorg cliënten afzeggen, waardoor er ook gek genoeg medewerkers in de min komen te staan
 • Er nu soms gewerkt wordt met 12-uurs diensten
 • Er compleet nieuwe Corona afdelingen zijn ingericht die MORGEN operationeel moesten zijn, inclusief apparatuur en capaciteit
 • Hier discussies over ontstaan, want lang niet iedereen wil of kan hier werken
 • Dat er een nieuwe flexibele schil is ontstaan met externe partijen zoals het Rode Kruis, de brandweer en het leger
 • Dat er aparte Corona/spoed flex bureaus worden opgetuigd, vaak door externe uitzendbureaus met hogere kosten als gevolg
 • Zorg organisaties nu in de crisis stand staan en het moeilijk is om hier bovenuit te stijgen
 • Er ook zorgorganisaties zijn die nu zien dat personele planning en interne flex bijdragen tot kansen op duurzame verbetering op de inzet in bedrijfsvoering en hier ook stappen in zetten

Opvallend

Opvallend is dat er nu zoveel meer mogelijk is door de versoepeling van procedures en regels. Er is een versnelling waarneembaar op meerdere vlakken. Voorbeelden hiervan zijn de versoepeling van de BIG -registratie voor oud- verpleegkundigen en de inzet van buitenlandse artsen zonder Nederlands diploma. Daarnaast zijn de interne besluitvormingsprocessen veel compacter en meer oplossingsgericht en is er een saamhorigheid ontstaan waarbij iedereen ook het grote geheel in het vizier heeft. Ondanks of misschien wel dankzij deze crisis stroomt de energie en komen er mooie nieuwe initiatieven tot stand.

Keerzijde

De keerzijde is dat de zorgmedewerkers nu nog meer belast worden dan normaal gesproken en dat het werk na de crisis echt niet stopt. Want ook dan zijn ze hard nodig om de uitgestelde reguliere zorg op te pakken waarvan we al voor de crisis vonden dat hier forse uitdagingen lagen.

Uitdagingen als een hoog ziekteverzuim, ontevredenheid over de werkwijzen, processen en de roosters, een hoge uitstroom en tekorten aan zorgpersoneel. Daarnaast komt over niet al te lange tijd de zomerperiode eraan wat in ‘’normale’’ tijden al veel stress en gedoe oplevert. Bovendien is het de verwachting dat zorgverleners straks rust nodig hebben om deze crisis te kunnen verwerken. De vraag is dus hoe en welke voorbereidingen we nu moeten gaan treffen om straks ook continuïteit van zorg te kunnen bieden.  Aandacht voor duurzame inzetbaarheid wordt nu echt een noodzaak.

Ik hoop dat de versoepeling van de regels, de waardering en erkenning voor zorgverleners, de inspiratie, de interne en externe samenwerking en verbinding, de overkoepelende visie en de positieve energie nooit meer verdwijnen en de nieuwe waarden worden, ook na de crisis!

Want dan kunnen we de vruchten plukken van iets verschrikkelijks wat deze crisis is. En dat zou zomaar een positief effect kunnen hebben op het hoge ziekteverzuim, de medewerkers ontevredenheid, de hoge werkdruk en het behoud van de broodnodige en oh zo welkome nieuwe instroom!

Ik ben benieuwd welke punten voor jou herkenbaar zijn? Laat het mij weten!