Er worden veel initiatieven genomen binnen de zorg om ervoor te zorgen dat er meer instroom gerealiseerd wordt en minder uitstroom ontstaat. Ook een hoog ziekteverzuim is (gelukkig) vaak een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie waar acties op worden gezet. Daarnaast is het zo dat personele planning en interne flex ook steeds vaker gezien worden als belangrijke issues die voor verbetering vatbaar zijn. Fijne roosters en een deugdelijke planning hebben namelijk direct effect op de balans werk/privé voor de medewerkers en dus op hun welbevinden. Ook leren en ontwikkelen staan vaak op de kaart. Verder hoor ik ook vaak dat capaciteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid in de jaarplannen worden opgenomen. Stuk voor stuk dus onderwerpen die enorm belangrijk zijn om medewerkers binnen te halen, de mogelijkheid te bieden om te ontwikkelen en te behouden.

Wat ik zie in de praktijk is dat er dus een veelvoud aan werkgroepen bezig is met hun eigen thema. Wat ik hierin soms mis is de verbinding tussen de werkgroepen en de diverse thema’s. Want een hoge uitstroom heeft vaak te maken met een hoge werkdruk of niet werkbare roosters. Hoge werkdruk heeft vaak te maken met niet zuiver ingerichte processen. Te denken valt aan zorg- planprocessen. Maar het gaat ook vaak over onduidelijkheid met betrekking tot inzetbaarheid, een veelheid aan afspraken waaraan te tornen valt, ondoorzichtigheid over planning en de gemaakte keuzes hierbij, een matige ziekteverzuim begeleiding, een nog niet goed staand ontwikkel- en opleidingsplan etc. Dit alles zorgt ervoor dat medewerkers zoveel ruis, onrust en gedoe ervaren dat ze het besluit nemen hun heil elders te zoeken. En met een beetje pech ook echt de zorg verlaat.

Het gaat dus niet specifiek over hoeveel FTE er geworven moet worden, over het verlagen van het ziekteverzuim percentage en het verlagen van de uitstroom. Het gaat hier denk ik over een duidelijke, eerlijke en gelijkwaardige aanpak die voor medewerkers begrijpelijk en logisch in elkaar zit.

Oprechte aandacht dus!

Samenwerking tussen alle verschillende stakeholders (of werkgroepen) helpt om de integrale aanpak vorm te geven en dienend te kunnen zijn aan het zorgproces; dus voor de medewerkers en de cliënten!

Samenwerken is hierbij dus de sleutel!