Wil je komend jaar graag de personele planning en interne flex goed regelen en NU ECHT? Lees hieronder de 8 stappen die je hierbij gaan helpen.

Bij het bepalen welke vorm van interne flexibiliteit en personele planning je zou willen kom je als organisatie al direct een aantal lastige keuzes tegen. Want hoe dan ook zullen er dingen veranderen voor alle betrokkenen. Er zijn meerdere mogelijkheden bijvoorbeeld decentrale roostering, centrale planning, zelfroosteren of een hybride model. En nog vele varianten hiertussen.

Stel dat jouw organisatie werkt met decentrale roosteraars die ook onderdeel uitmaken van het team. Je signaleert echter dat er geld en tijd weglekt op een aantal fronten, er is onrust en gedoe over de roosters en daarnaast is de kwaliteit van de roosters niet constant. Of er wordt heel centraal gepland, waardoor de aansluiting en verbinding mist op de cruciale momenten. Wat kan je dan doen om een en ander weer vlot te trekken en duurzaam in te richten?

  1. bepaal welke vorm van planning en flex bij jouw organisatie past, ook met de toekomst voor ogen
  2. zorg ervoor dat de planners en roosteraars voldoende tools, kennis en vaardigheden hebben om deze belangrijke baan goed te kunnen uitvoeren. Dus ook een ordentelijk Dienst Rooster Pakket
  3. bepaal samen het doel met een zo duurzaam mogelijk resultaat.Welke keuzes maak je en waarom, wat zijn de belangen en hoe verhoudt zich dit met duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, behoud en verlaging ziekteverzuim
  1. zorg ervoor dat alle stakeholders op de hoogte zijn en commitment geven en willen samenwerken. Werken volgens de matrix: is het bepaald, is het bekend, wordt ermee gewerkt en werkt het, maakt dat je hierin geen stappen overslaat.
  2. maak afspraken, spelregels en kaders met een delegatie van alle betrokken partijen waarbij je op zoek gaat naar wederzijds belang en betrokkenheid, in verbinding dus!
  3. zorg voor een open communicatie naar de leidinggevenden en spreek ze aan wanneer de spelregels worden ”opgerekt”.
  4. zorg voor een duidelijke en transparante afstemming en communicatie met de flex- en vaste medewerkers en doe wat je belooft (en het liefst soms een beetje meer)
  5. Volg de koers, ook als het moeilijk wordt en vier ook de kleine successen!

Ik begrijp dat een lijstje ‘’makkelijk’’ oogt en de werkelijkheid wellicht soms weerbarstiger is, dit zijn echter wel de stappen die kunnen helpen om te kunnen focussen. Mijn ervaring is dat het vaak interessante trajecten zijn waarbij je met elkaar ontdekt wat werkt en wat niet. Samenwerken vanuit wederzijds belang helpt vaak om in contact en verbinding te blijven.

Wil je meer verdieping of advies dan kan dat natuurlijk altijd vrijblijvend via info@flexconnectie.nl