Workshop Jouw stijl en invloed

Als flexbureau en planning ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van (flexibel) personeel. Er wordt veel van je gevraagd, je moet snel kunnen schakelen en communicatief zeer vaardig zijn. Maar, weet ieder teamlid eigenlijk wat er van hem of haar verwacht wordt? Wat zijn of haar invloed is op het proces? Om als team krachtig te kunnen functioneren is het van belang dat de taken en rollen zijn bepaald. De workshop ‘’jouw stijl en invloed’ geeft handvatten hoe een team op een effectieve manier kan samenwerken om de organisatie doelstellingen te realiseren. Persoonlijke doelen worden besproken en uitgewerkt.

Na deze workshop:

  • Is er een heldere rol en taakverdeling
  • Weet je hoe je effectief invloed kan uitoefenen op de processen rondom flexibiliteit
  • Zijn de persoonlijke doelen uitgewerkt en vertaald naar een actieplan

Deze workshop is geschikt voor organisaties waar de coördinatie van flexibele inzet centraal of decentraal is georganiseerd. Na deze workshop gaan we verder met Flex in de Praktijk. 

Duur workshop: afhankelijk van het aantal deelnemers. De workshops zijn maatwerk.