Op 4 november jl., kreeg ik uit handen van Marit Elenbaas, hoofd Arbeidsmarkt van het Ministerie VWS, digitaal de oorkonde uitgereikt voor Het Loket Contractoptimalisatie bij ’s HeerenLoo, mijn voormalige opdrachtgever. Dit initiatief is een knooppunt voor alle vragen op het gebied van doorstroom en contracten. Medewerkers kunnen bij het loket laagdrempelig hun wensen kenbaar maken. Het Actie Leernetwerk heeft dit initiatief opgepikt en als koploper mee laten lopen, waarvoor mijn dank. Het is leuk om een prijs te winnen met een initiatief dat de zorg weer een beetje mooier kan maken en de medewerkers kan ondersteunen!