“Nana startte indertijd bij ons bestaande interne flexbureau. Haar opdracht was om het flexbureau binnen een half jaar zo op poten te krijgen dat het rendabel zou zijn. Zij heeft veel zaken moeten oplossen, vooral de beeldvorming over de flexers en over het flexbureau was negatief binnen de organisatie. Nana heeft in relatief korte tijd draagvlak weten te creëren voor het flexbureau binnen GGNet en de fusie partners. Het flexbureau is door de toename aan draagvlak populair geworden waarbij de doelstelling rendabel te worden ruimschoots is behaald. Door de groei van interne flexinzet hebben wij toen de kosten voor externe uitzend inhuur sterk kunnen reduceren. Kenmerkend voor Nana is dat zij creatief is in het vinden van oplossingen, motiverend is voor de medewerkers en goed is in het aanvoelen van het politieke speelveld” aldus Ton Sipkens van GGNet.

GGNet Referentie Flexconnectie

NB. Deze opdracht was één van mijn eerste opdrachten!