De blogs die ik post gaan op inhoud meestal direct over interne flex en personele planning. Omdat hier mijn ervaring en expertise ligt. Maar onderwerpen die raakvlakken hebben met het goed regelen van flex en planning zijn bijvoorbeeld de medewerkerstevredenheid en daarmee cliënttevredenheid, verzuim en uitstroom. Want zeg nou zelf, een planning die kort cyclisch is, telkens verandert door ruilingen, ziekte en andere mutaties en een groot appel doet op meerwerk omdat er te weinig sturing is en daardoor een hoge werkdruk, veroorzaken een boel onrust. Meer mensen worden ziek of vertrekken. De achtergebleven medewerkers blijven de onrust ervaren en voelen zich verplicht om extra diensten te draaien en werken ongeacht klachten zo lang mogelijk door. Wanneer hier te lang onvoldoende oog voor is en er niet adequaat op wordt geacteerd zal dit geen positief effect hebben op het hoge ziekteverzuim en uitstroom… en voila, een vicieuze probleemcirkel is geboren. Zeker nu net na de Corona golf is het nog belangrijker hier aandacht voor te hebben. Juist nu!

Symptoombestrijding

En natuurlijk kan er dan geworven worden voor nieuwe instroom. Alleen is dit dan vooral symptoombestrijding en wordt de koe niet bij de welbekende horens gepakt.

Wat betekent dit op de werkvloer? En belangrijker; wat betekent dit voor de cliënt en de familie? Wat betekent dit voor het beeld van de organisatie?

Het goed inrichten van een flexibele schil en het goed regelen van de personele planning is niet alleen een ‘’ding voor de werkvloer’’ en werkt vaak niet als neventaak. De ervaring leert namelijk dat plannen een vak is!

Goed werkgeverschap, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid

Dus zou het goed regelen van planning en flex ook op tactisch en op strategisch niveau op de agenda moeten. Waarbij de visie van de organisatie ook een vertaling is naar de manier waarop je het primaire proces vormgeeft, waaronder de planning en flex. Het gaat hier dus ook over goed werkgeverschap, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Oprechte aandacht voor het zittend personeel, heldere processen, fijne en gezonde roosters, een ordentelijk roosterpakket, duidelijke afspraken en spelregels, een mooie balans tussen werk en vrije tijd, goede ziekteverzuimbegeleiding en deskundigheidsbevordering zijn dan de uitkomsten.

Draag water naar de zee

De conclusie is dus dat het zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van het primaire proces is maar juist ook van HR, Opleidingen, het bestuur, OR en de andere stakeholders.  Dus samen de schouders eronder voor een vicieuze oplossingscirkel! Want een project starten ter verbetering van de planning en flex op operationeel niveau zonder hierbij een duidelijke koppeling en verbinding naar strategisch en tactisch niveau te maken, is dus niet de koe bij de horens vatten maar water naar de zee dragen!

Wil je weten hoe ik je kan helpen? Check dan mijn websites www.flexconnectie.nl en www.flexconnectie-onlinetraining.com. Of stuur een email naar info@flexconnectie.nl of een bericht via Linkedin.