Visie op interne flex en personele planning

’Het is geen doen zo, ik probeer zoveel mogelijk alle aanvragen te honoreren en nog wordt er heel veel geruild’’

‘’De vakantieperiode komt eraan, ik heb nog geen idee hoe ik het dit jaar allemaal weer geregeld krijg’’

‘’Er zijn een aantal langdurig zieken in ons team, hoe lossen we dat op een goede manier op?’’ 

Het slim inzetten van (flexibele) arbeid leidt tot tevreden cliënten en medewerkers en brengt rust op de werkvloer. Met andere woorden; medewerkers in de 24-uurs zorg hoeven zich geen zorgen te maken over de bezetting en kunnen zich richten op datgene waar ze goed in zijn: zorg verlenen

Interne flexibiliteit en fijne roosters binnen de financiële kaders zijn de meest belangrijke strategische basisvoorwaarden voor het goed organiseren van personele inzet. Zonder flexibele inzet is het verlenen van 24-uurs zorg niet haalbaar. Goed kunnen anticiperen op vraag en aanbod maakt organisaties flexibeler en wendbaarder. Het is hierbij ontzettend belangrijk om aandacht te hebben voor de flexkrachten en het vaste personeel waarbij duidelijkheid en soms een ”nee, dat kan niet” ook de boodschap moet kunnen zijn. FlexConnectie ziet flexkrachten als professionals met de juiste expertise op het juiste moment. De tijd dat we flexkrachten inzetten als extra ”handjes” zijn we inmiddels ver voorbij!

Vaak zijn er drie verschillende manieren te herkennen waarop flexibiliteit binnen zorgorganisaties is geregeld:

  • 1. Teamflex, de flexibiliteit wordt geregeld binnen het team
  • 2. Decentrale flex en planning, hier wordt vaak geroosterd binnen het team en de flex centraal gecoordineerd
  • 3. Centrale flex en planning, de flexibele inzet wordt vanuit één centraal punt gecoördineerd (bijvoorbeeld een flex- en planbureau)

Het is natuurlijk ook mogelijk een combinatie van bovenstaande punten te maken. Zoals de Hybride vorm waarbij zowel de flex als de planning decentraal is belegd maar niet op de afdelingen zelf. Deze flex en plan professionals hebben een aantal afdelingen onder zich en zorgen dat zowel de planning als de inzet van flex goed is geregeld. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de flex en planning op een goede manier is ingericht en wordt uitgevoerd door mensen die hier hun vak van hebben gemaakt, er nog een wereld te winnen valt. Bedenk maar eens hoe het zal zijn wanneer deze twee onderwerpen naadloos met elkaar samenwerken, de (flex) medewerkers weten wat er van hun verwacht wordt binnen vastgestelde spelregels en de planning tot stand is gekomen vanuit de financiele kaders waarbij er weinig mutaties en dus verstoringen optreden gedurende de roosterperiode. Wat levert dit jouw organisatie op aan tijd, geld, vermindering van frustratie, ontevredenheid en onrust?