Visie op Flex

’We hebben een aantal vacatures openstaan die we maar niet krijgen ingevuld’’

‘’De vakantieperiode komt eraan, ik heb nog geen idee hoe ik het dit jaar allemaal weer geregeld krijg’’

‘’Er zijn een aantal langdurig zieken in ons team, hoe lossen we dat op een goede manier op?’’ 

Het slim inzetten van flexibele arbeid leidt tot tevreden cliënten en medewerkers en brengt rust op de werkvloer. Met andere woorden; medewerkers in de 24-uurs zorg hoeven zich geen zorgen te maken over de bezetting en kunnen zich richten op datgene waar ze goed in zijn: zorg verlenen

Flexibiliteit is één van de meest belangrijke strategische voorwaarde voor het organiseren van personele inzet. Zonder flexibele inzet is het verlenen van 24-uurs zorg niet haalbaar. Goed kunnen anticiperen op vraag en aanbod maakt organisaties flexibeler en wendbaarder. Flexkrachten worden ingezet als volwaardige medewerkers met de juiste expertise op het juiste moment.

Vaak zijn er drie verschillende manieren te herkennen waarop flexibiliteit binnen zorgorganisaties is geregeld:

  • 1. Teamflex, de flexibiliteit wordt geregeld binnen het team
  • 2. Decentrale flex, er zijn een aantal poules ingericht per geografische regio of cliënt doelgroep
  • 3. Centrale flex, de flexibele inzet wordt vanuit één centraal punt gecoördineerd (bijvoorbeeld een flexbureau)

Het is natuurlijk ook mogelijk een combinatie van bovenstaande punten te maken. 

Maar hoe organiseer je de inzet van het juiste talent op het juiste moment? Zodat er ook echt meer rust ontstaat.

Hoe zorg je voor een evenwichtige kwalitatieve en kwantitatieve personeelsopbouw? Hoe ga je om met een wisselende zorgvraag, ziekteverzuim, personeelstekorten of –overschotten en bezuinigingen? Met welke in- en externe factoren en ontwikkelingen heb je te maken?

Zowel het unieke en praktische online trainingsprogramma als de workshops zijn bedoeld voor iedereen die belang heeft bij het vergaren van meer kennis over dit onderwerp. 

Wanneer 1 van deze programma’s zijn afgerond zijn de deelnemers zich bewuster van hun eigen invloed, is de kennis van flexibiliteit vergroot, kennen ze de toegevoegde waarde van flexibiliteit en kunnen ze deze beter voor het voetlicht brengen. De deelnemers kunnen slagvaardiger anticiperen op de huidige en toekomstige flex behoefte binnen de organisatie, zijn bekend met het politieke speelveld zodat de interne flex ook echt de kans krijgt zich te postioneren als een strategisch en cruciaal HR instrument. Uiteraard is er een kant en klaar plan van aanpak beschikbaar om het dan ook ECHT in de praktijk te gaan brengen.