Workshop Wat is de boodschap?

‘We moeten bezuinigen, dus we stoppen met de inzet van flex.’

De flexpool levert nooit, dus ik trek mijn eigen plan!’

‘De medewerkers in de flexpool zijn toch alleen maar handjes…’’

Herkenbaar?

Het slim inzetten van flexibiliteit vergt meer kennis en inzicht dan wordt gedacht. Het is niet iets wat je er ‘even’ bij doet. Als flexbureau, of als flexteam ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van flexibel personeel.

Inzet van flexibiliteit kan niet slagen zonder draagvlak binnen de organisatie. Deze workshop geeft handvatten op het gebied van communicatie en organisatiedynamiek. We gebruiken hierbij de basisprincipes van oplossingsgericht communiceren.
Wie zijn de interne klanten, hoe verloopt de samenwerking met P&O, salarisadministratie en directie? Hoe ga je in gesprek en communiceer je het belang van flexibiliteit? Hoe ga je om met weerstand? Welke interne en externe factoren spelen een rol?
Kortom, hoe werk je effectief samen zodat flex daadwerkelijk een oplossing biedt bij wisselende zorgvraag, personeelstekorten of -overschotten en bezuinigingen.

Na deze workshop:

  • Ken je de basisprincipes van oplossingsgericht communiceren
  • Kun je de organisatie slagvaardiger en bewuster tegemoet treden
  • Is er inzicht in onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse belangen
  • Is het team in staat gezamenlijk een visie uit de dragen ten aanzien van flexibiliteit
  • Is er inzicht in het politieke speelveld

Deze workshop is geschikt voor organisaties waar de coördinatie van flexibele inzet centraal of decentraal is georganiseerd.
Na deze workshop gaan we verder met Flex in de Praktijk.

Voorafgaand aan de workshop wordt er een vragenlijst ingevuld.

Duur workshop: afhankelijk van het aantal deelnemers. De workshops zijn maatwerk.