Workshop Wat is de Boodschap?

‘We maken de planning volgens de aanvragen, dan nog krijgen we het bij de realisatie totaal anders terug.’

De flexpool levert nooit, dus ik trek mijn eigen plan!’

‘De medewerkers in de flexpool zijn toch alleen maar handjes…’’

Herkenbaar?

Het slim inzetten van flexibiliteit vergt meer kennis en inzicht dan wordt gedacht. Het is niet iets wat je er “even” bij doet. Als flexbureau of planner ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van (flexibel) personeel.

Goede kwalitatieve en kwantitatieve personele inzet kan niet slagen zonder draagvlak binnen de organisatie. Deze workshop geeft handvatten op het gebied van communicatie en organisatiedynamiek. We gebruiken hierbij de basisprincipes van oplossingsgericht communiceren. Wie zijn de interne klanten, hoe verloopt de samenwerking met P&O, salarisadministratie en directie? Hoe ga je in gesprek en communiceer je het belang van flexibiliteit? Hoe ga je om met weerstand? Welke interne en externe factoren spelen een rol?

Kortom en hoe werk je effectief samen?

Na deze workshop:

  • Ken je de basisprincipes van oplossingsgericht communiceren
  • Kun je de organisatie slagvaardiger en bewuster tegemoet treden
  • Is er inzicht in onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse belangen
  • Is het team in staat gezamenlijk een visie uit de dragen ten aanzien van interne flex en personele planning
  • Is er inzicht in het politieke speelveld

Deze workshop is geschikt voor organisaties waar de coördinatie van flexibele inzet centraal of decentraal is georganiseerd.

Duur workshop: afhankelijk van het aantal deelnemers. De workshops zijn maatwerk.

Deze workshop is onderdeel van het complete FlexTraject. Ook kan deze workshop ingepland worden als een op zichzelfstaande workshop.

Liever een combinatie van online en offline kennis en kunde op doen? Dan is de Blended Training iets voor jou.