Workshop Flex, wat is dat?

Hoe meer kennis je hebt van de coördinatie van (flexibele) arbeid, hoe beter je in staat bent mee te bewegen met datgene wat er op dit vlak binnen de organisatie speelt. Dit leidt tot rust op de werkvloer en tevredenheid bij cliënten en medewerkers. Mee eens?

Dan is deze praktische workshop echt iets voor jou!

Tijdens deze workshop beginnen we met het maken van een analyse van de huidige situatie. Hoe is de interne flex en personele planning geregeld? Hierna komen de volgende onderwerpen aan bod: Visie op flexibele en vaste krachten. Waarom kiezen we voor flex. Hoe motiveer en betrek je medewerkers bij de verandering naar flexibel werken. Hoe zet je het juiste talent in op het juiste moment. Hoe verzorg je de werving en selectie van flexibel personeel en we bespreken wat de verwachtingen en doelstellingen zijn van de organisatie.

We sluiten af met het maken van een plan aanpak en bepalen op welke onderdelen ontwikkeling nodig is.

Na deze workshop:

  • Ken je de achtergronden en mogelijkheden van (flexibele) inzet toegespitst op jouw organisatie
  • Weet je hoe je kunt sturen op kwaliteit en kwantiteit zodat dit leidt tot optimale afstemming van vraag en aanbod
  • Heb je een vertaling gemaakt van de huidige situatie naar de gewenste toekomstige situatie
  • Is er een plan van aanpak hoe je flexibele inzet en personele planning gaat organiseren, waarbij er een koppeling is gemaakt met de doelstellingen en de visie van de organisatie

Deze workshop is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met de coördinatie van flexibele inzet en personele planning. Na deze workshop gaan we verder met Flex in de Praktijk.

Voorafgaand aan de workshop wordt een vragenlijst ingevuld.

Duur: afhankelijk van het aantal deelnemers. De workshops zijn maatwerk.